Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα καλλυντικών Ellecream.com. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας και αγοράζοντας τα προϊόντα μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους.

Γενικοί όροι
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιεχόμενό σας (εξαιρουμένων των πληροφοριών πιστωτικής κάρτας) ενδέχεται να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και να περιλαμβάνει μεταδόσεις μέσω διαφόρων δικτύων.

Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών
Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή τρέχουσες. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων.

Τροποποιήσεις της υπηρεσίας και των τιμών
Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενό της) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Προϊόντα ή υπηρεσίες
Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να διατίθενται αποκλειστικά μέσω του δικτυακού τόπου. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφής.

Ακρίβεια των πληροφοριών χρέωσης και λογαριασμού
Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μας δώσετε. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία.

Προαιρετικά εργαλεία
Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν παρακολουθούμε, δεν ελέγχουμε και δεν επηρεάζουμε.

Σύνδεσμοι τρίτων
Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτους.

Σχόλια χρηστών, ανατροφοδότηση και άλλες υποβολές
Εάν στέλνετε ορισμένες συγκεκριμένες υποβολές (για παράδειγμα συμμετοχές σε διαγωνισμούς) ή χωρίς αίτημά μας στέλνετε δημιουργικές ιδέες, μπορούμε, χωρίς υποχρέωση, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να δημοσιεύσουμε, να διανείμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο τα σχόλια που μας διαβιβάζετε.

Προσωπικές πληροφορίες
Η υποβολή προσωπικών πληροφοριών μέσω του καταστήματος διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

Σφάλματα, ανακρίβειες και παραλείψεις
Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να αφορούν περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, έξοδα αποστολής προϊόντων, χρόνους μεταφοράς και διαθεσιμότητα.

Απαγορευμένες χρήσεις
Εκτός από άλλες απαγορεύσεις που ορίζονται στους Όρους χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

Αποποίηση εγγυήσεων- Περιορισμός ευθύνης
Δεν εγγυόμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση της υπηρεσίας μας θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Αποζημίωση
Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε το [Your Company Name] και τη μητρική εταιρεία, τις θυγατρικές εταιρείες, τις θυγατρικές εταιρείες, τους εταίρους, τους αξιωματούχους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους εσωτερικούς συνεργάτες και τους υπαλλήλους από κάθε απαίτηση ή απαίτηση.

Διαχωρισιμότητα
Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα είναι ωστόσο εκτελεστή στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τερματισμός
Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που έχουν αναληφθεί πριν από την ημερομηνία καταγγελίας εξακολουθούν να υφίστανται για όλους τους σκοπούς και μετά την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.

Ολόκληρη συμφωνία
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε Υπηρεσίες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του [Your Country/State].

Αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών
Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώνουμε, να αλλάζουμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, αναρτώντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να αποστέλλονται σε εμάς στη διεύθυνση [Your Contact Email].